Pobl y Senedd

Rhys ab Owen AS

Rhys ab Owen AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Canol De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch cyflwyno gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio mawn mewn garddio a garddwriaeth?

Wedi'i gyflwyno ar 14/10/2021

Mae mor syml â hynny. Diolch yn fawr.

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

cafodd Ystâd y Goron ei datganoli i'r Alban, ond mae llais honedig Cymru yn y Cabinet, Simon Hart yn erbyn hynny i Gymru; dyw Cymru ddim yn ddigon da am y pŵer yna, yn ôl e, ond mae'r ffi...

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021

Wedi cael ei ofni gan gynnydd yr SNP ar ôl y refferendwm annibyniaeth,cafodd Ystâd y Goron

Y Cyfarfod Llawn | 13/10/2021