Pobl y Senedd

Buffy Williams AS

Buffy Williams AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Rhondda

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd y datganiad ansawdd diwedd oes atodol sy'n ymrwymo i gyflawni cynllun gweithredu manylach yn cael ei gyhoeddi, a'r disgwyliadau a roddir ar fyrd...

Wedi'i gyflwyno ar 13/05/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau dyddiad ar gyfer cyhoeddi'r datganiad ansawdd ar gyfer gofal diwedd oes?

Wedi'i gyflwyno ar 13/05/2022

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran datblygu strategaeth tlodi plant newydd ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/05/2022

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran penodi eiriolwyr mamolaeth a newyddenedigol i bob bwrdd iechyd yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/05/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr effaith y mae'r argyfwng costau byw yn ei chael ar drigolion yn Rhondda?

Wedi'i gyflwyno ar 12/05/2022

Y Cyfarfod Llawn | 11/05/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Buffy Williams AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ei phrif ddiddordebau yw cymorth yn y gymuned a gwirfoddoli. Treuliodd Buffy 20 mlynedd yn y sector gwirfoddol ac mae’n teimlo’n angerddol dros gefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol. Mae Buffy hefyd yn ymwneud llawer â’r Rotari ac mae wedi mwynhau cefnogi nifer o ddigwyddiadau elusennol Rotari’r Rhondda. Yn 2020 dyfarnwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Buffy am ei gwasanaethau i gymunedau’r Rhondda yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Dyfarnwyd Gwobr Balchder Cymru iddi hefyd yn 2019 am ei gwaith gwirfoddol yng nghymunedau’r Rhondda.

Hanes personol

Mae Buffy yn byw yn y Rhondda gyda'i gŵr a'i phlant. Fe'i ganed yn Nhrewiliam yn y Rhondda ac mae bob amser wedi neilltuo'r rhan fwyaf o'i hamser hamdden i'r sector gwirfoddol.

Cefndir proffesiynol

Mae Buffy wedi gweithio ym myd addysg a'r trydydd sector. Yn fwyaf diweddar sefydlodd a chofrestrodd Buffy elusen yn y Rhondda i gefnogi trigolion lleol, gan sefydlu ystafell cymorth iechyd meddwl ac amrywiaeth o grwpiau cymorth.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Buffy Williams AS