Pwyllgor y Llywydd

Mae Pwyllgor y Llywydd yn craffu ar amcangyfrifon ariannol a chynllun pum mlynedd y Comisiwn Etholiadaol yn ymwneud â’r modd y mae’n cyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru. David Rees AS, y Dirprwy Lywydd y Cadeirydd y Pwyllgor. Mae hefyd yn cynnwys Cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Senedd ac un aelod o bob un o’r grwpiau gwleidyddol sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Isod, cewch ragor o wybodaeth am y Pwyllgor, ynghyd â rhestr lawn o’r meysydd y mae’n ymdrin â nhw.

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 14 Gorfennaf 2021 i gyflawni’r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 18B.2

Aelodau'r Pwyllgor