Pobl y Senedd

Manon Antoniazzi

Manon Antoniazzi

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Y Pwyllgor Biliau Diwygio | 26/10/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Manon Antoniazzi

Bywgraffiad

Manon Antoniazzi yw Prif Weithredwr a Chlerc Senedd Cymru ac fe'i penodwyd ym mis Ebrill 2017. Mae’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau ar gyfer y Senedd, a’r 60 Aelod o’r Senedd, er mwyn sicrhau bod y Senedd yn sefydliad sy’n ennyn hyder a bod ganddi enw da am ddemocratiaeth hygyrch ac effeithlon.

Cyn ymuno â’r Senedd, roedd Manon yn Gyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, a hi gynt oedd Prif Weithredwr Croeso Cymru. Yn gynharach yn ei gyrfa, bu’n gweithio yn y BBC ac S4C, a hefyd gyda Thywysog Cymru.

Aelodaeth

Digwyddiadau calendr: Manon Antoniazzi