Rhestr termau

Rhestr termau seneddol

Mynegai A-Y o dermau

Defnyddiwch y llythrennau isod i weld rhestr o dermau

A

Tymor

Aelodau etholaethol

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelod etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn chevron_right

Tymor

Aelodau rhanbarthol

Gweler Rhanbarthau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn chevron_right

Tymor

Aelodau’r Senedd

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelodau etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru. Cyfeirir atynt hefyd fel ASau neu Aelodau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn chevron_right

Tymor

Awdurdod Cyllid Cymru

Sefydlwyd Awdurdod Cyllid Cymru at ddibenion casglu trethi datganoledig yng Nghymru. Ers 1 Ebrill 2018, mae'r Awdurdod wedi bod yn gyfrifol am weinyddu’r Dreth Trafodiadau Tir (LTT) a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDT).

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn chevron_right