Rhestr termau

Rhestr termau seneddol

Mynegai A-Y o dermau

Defnyddiwch y llythrennau isod i weld rhestr o dermau

A

Tymor

Aelodau etholaethol

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelod etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Aelodau rhanbarthol

Gweler Rhanbarthau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Aelodau’r Senedd

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelodau etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru. Cyfeirir atynt hefyd fel ASau neu Aelodau.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru (“yr Archwilydd Cyffredinol”) a Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r Archwilydd Cyffredinol a staff Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu cyngor a chymorth i gynorthwyo'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i wneud ei waith.

Mae rôl yr Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, gan gynnwys sut maent yn sicrhau gwerth am arian wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiadau, a chaiff y rhan fwyaf ohonynt eu hystyried gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Diweddarwyd Ddiwethaf 28/06/2021

Chwilio am y term hwn

Tymor

Awdurdod Cyllid Cymru

Sefydlwyd Awdurdod Cyllid Cymru at ddibenion casglu trethi datganoledig yng Nghymru. Ers 1 Ebrill 2018, mae'r Awdurdod wedi bod yn gyfrifol am weinyddu’r Dreth Trafodiadau Tir (LTT) a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDT).

Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020

Chwilio am y term hwn