Rhestr termau

Rhestr termau seneddol

Mynegai A-Y o dermau

Defnyddiwch y llythrennau isod i weld rhestr o dermau

O

Tymor

Offeryn Statudol

Gellir gwneud is-ddeddfwriaeth ar sawl ffurf. Y ffurf fwyaf cyffredin yw’r offeryn statudol. Mae hyn yn golygu y bydd y rheolau a nodir yn Neddf Offerynnau Statudol 1946 yn gymwys i'r is-ddeddfwriaeth. Mae gan y Senedd wahanol weithdrefnau ar gyfer ymdrin ag Offerynnau Statudol. Y gweithdrefnau mwyaf cyffredin yw’r weithdrefn negyddol a’r weithdrefn gadarnhaol (manylion pellach uchod).

Diweddarwyd Ddiwethaf 20/05/2021

Is-ddeddfwriaeth​

Chwilio am y term hwn

Tymor

Oriel

Yr ardal sy’n amgylchynu’r twndis mawr yng nghanol y Senedd ar y llawr cyntaf.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Oriel gyhoeddus

Uwchben y Siambr yn adeilad y Senedd mae oriel lle gall y cyhoedd eistedd i wylio’r Cyfarfod Llawn. Fel arfer mae 120 o seddi ar gael, a lle i 12 cadair olwyn, ac mae’n bosibl neilltuo lle hyd at dair wythnos ymlaen llaw.
Mae gan bob un o ystafelloedd pwyllgora’r Senedd hefyd oriel gyhoeddus. Fel arfer mae 30 o seddi ar gael yn y rhain, a lle i bedair cadair olwyn, ac mae modd neilltuo lle hyd at dair wythnos ymlaen llaw. Os bydd pwyllgor yn cwrdd mewn sesiwn breifat, mae’n bosibl na fyddwch yn cael eistedd yn yr oriel gyhoeddus yn ystod y cyfarfod, neu ran ohono.

Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2020

Chwilio am y term hwn

Tymor

Osodwyd (Dogfennau a)

Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2020

Chwilio am y term hwn