Gwawr / Dawn

Mae’r artist Zillah Bowes wedi creu gwaith celf digidol newydd ar gyfer Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd.

Mae’n cynnwys hen ffotograffau o bobl o bob cwr o Gymru, ynghyd â thirluniau, wedi’u cymryd cyn i’r haul godi, ac wedyn.

Mae Zillah Bowes yn artist amlddisgyblaeth sy’n creu darnau o waith ym meysydd ffilm, ffotograffiaeth a barddoniaeth. Mae ei gwaith wedi cael ei ddangos yn fyd-eang mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys mewn sinema, ar y teledu, ar-lein neu mewn orielau.

 

Y gwaith celf a’r gerdd wreiddiol gan Zillah Bowes © 2021
Y cyfieithiad o’r farddoniaeth gan Grug Muse© 2021