Perfformiadau o Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd

Mwynhewch berfformiadau rhagorol gan gerddorion, dawnswyr, cantorion ac artistiaid o bob cwr o Gymru.

Mae’r perfformiadau’n ystyried y thema Dy Lais. Maent yn tynnu sylw
at bwysigrwydd unigolion wrth lunio’r broses ddemocrataidd ac yn cynrychioli gobeithion a dyheadau ar gyfer y Chweched Senedd.

Gwyliwch

Ein Llais

Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Cwmni Theatr Hijinx

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Spell for a new beginning

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Matrics Cerddorol

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Good things to come.

Tân Cerdd - Lily Beau

Tân Cerdd - Eadyth