Online Engagement Session

Online Engagement Session

Sesiynau ymgysylltu ar-lein

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/02/2021   |   Amser darllen munudau

Dysgwch sut y mae penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau yn cael eu gwneud yma yng Nghymru drwy gadw lle ar ein gweithdai a'n cyflwyniadau ar-lein am ddim.

 

Cyflwyniad i'ch Senedd

Bydd y cyflwyniad ar-lein 30 munud hwn yn rhoi trosolwg i chi o:

  • Y Senedd – Pwy ydym ni a beth rydym ni’n ei wneud
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Senedd?
  • Cynrychioli chi a'ch cymuned: Aelodau o’r Senedd
  • Dweud eich dweud

 

Cliciwch yma i gadw eich lle

 

 

Golwg fanwl ar eich Senedd

Bydd y sesiwn hyfforddi ar-lein hon yn rhoi manylion am:

  • Hanes y Senedd
  • Rôl yr aelodau
  • Sut y caiff Aelodau eu hethol
  • Sut mae cyfreithiau'n cael eu gwneud
  • Ffyrdd y mae'r Senedd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallwch gymryd rhan a dweud eich dweud

 

Cliciwch yma i gadw eich lle

 

 

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau pwrpasol i grwpiau a sefydliadau, cysylltwch â ni i drafod drwy anfon neges e-bost at cysylltu@senedd.cymru / 0300 200 6565.