02/07/2015 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 26/06/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/07/2015

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 25 Mehefin 2015 i'w hateb ar 2 Gorffennaf 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y disgwylir iddynt gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny.  Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Janet Howarth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi cyfanswm y costau sy'n gysylltiedig â rhaglen Ynni'r Fro hyd yma, ym mhob blwyddyn ers ei sefydlu? (WAQ68878)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mehefin 2015

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

The total costs for the Ynni'r Fro Programme are as follows:

 2010/112011/122012/132013/142014/15
Programme management£206,168£181,514£195,501£178,548£126,445
Technical Development Officer support£349,603£266,438£264,724£246,149£195,154
Preparatory grants for community groups£100,278£111,655£163,583£365,790£591,608
Loan Fund Management£0£0£0£1,250£1,500
Capital loan/grant£0£0£0£183,919£10,000
Total costs£656,048£559,607£623,809£975,655£924,708

 

The Welsh Government has also provided transitional funding to continue to support the projects that would not have met the programme's full eligibility criteria.  The ERDF programme's five year timeline meant that there were restrictions around the support that could be offered to projects delivering beyond 2015.  This additional funding has enabled continuity of support for the sector.

 TDO supportProgramme managementPreparatory grantsTotal
2012-13  £199,691£199,691
2013-14£32,718£9,278£200,000£241,996
2014-15£84,118 £157,518£241,636
Total transitional funding£683,323

 

Janet Howarth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi cyfanswm nifer y prosiectau a) a gefnogwyd a b) a gwblhawyd hyd yma gan raglen Ynni'r Fro ym mhob blwyddyn ers ei sefydlu? (WAQ68879)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mehefin 2015

Carl Sargeant:

  1. In total Ynni'r Fro has received inquiries from 216 community groups, and worked with them to identify feasible projects.   112 projects have received support from the programme, defined as one or more of the following: more than 7.5 hours of assistance, preparatory grants and capital loans or grants.

     
  2. To date three projects have been built and are generating benefits for the community.  The Ynni'r Fro programme does not directly deliver projects: these are led and delivered by community groups.  Renewable energy projects can take several years to deliver, even with the full resources of a commercial developer.  At the end of the ERDF programme on 30 June 52 projects are currently being supported, and the community groups leading the projects anticipate that they will be built between now and 2018. 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): Yn dilyn yr ateb i WAQ68775, a wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i roi gwybod i'r rhai sydd y tu allan i gwmpas cynllun Cyflymu Cymru ac ôl troed y darparwyr band eang cyflym iawn masnachol na fyddant yn elwa o'r ymyriad cychwynnol? (WAQ68875)

Derbyniwyd ateb ar 2 Gorffennaf 2015

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James): Officials are developing plans to put in place information on the Welsh Government website that outline the various options for getting superfast broadband including for those people outside of the Superfast Cymru roll-out.  This will be accompanied by a communications and engagement campaign to signpost people towards the website.  There are no plans to contact premises individually.

Russell George (Sir Drefaldwyn): Yn dilyn yr ateb i WAQ68775, a wnaiff y Gweinidog ofyn i'r sefydliad sy'n gyfrifol am gynnal adolygiad Cyflymu Cymru o'r farchnad agored am gyfeiriadau'r eiddo o fewn pob cod post yr effeithir arnynt sydd y tu allan i ardal ymyrraeth Cyflymu Cymru ac ôl troed y darparwyr band eang cyflym iawn masnachol? (WAQ68876)

Derbyniwyd ateb ar 2 Gorffennaf 2015

Julie James: The organisation responsible for carrying out the Open Market Review only has access to postcode level data provided to them by the internet service providers.

Russell George (Sir Drefaldwyn): Yn dilyn yr ateb i WAQ68775, a wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion am y sefydliad sy'n gyfrifol am gynnal adolygiad Cyflymu Cymru o'r farchnad agored? (WAQ68877)

Derbyniwyd ateb ar 2 Gorffennaf

Julie James: The organisation responsible for conducting the Open Market Review was Mott MacDonald.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Melding (Canol De Cymru): Pa weithdrefnau y mae'n rhaid i awdurdodau lleol yng Nghymru ymgymryd â hwy yn dilyn hunanladdiad plentyn neu berson ifanc mewn gofal, a sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro'r gwaith o gwrdd â gofynion o'r fath? (WAQ68872)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mehefin 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):  The steps a local authority in Wales must take when a looked after child dies are set out in the Children Act 1989.  These are replicated in section 125 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014, which comes into force in April 2016. 

The police would be notified of a sudden death and the matter would be referred to the coroner who will determine whether or not the death was suicide. If the child was living in a children's home in Wales, the responsible person in the home must notify the appropriate Welsh Government official, the placing local authority and the local authority and health board for the area where the home is located (regulation 29 of the Children's Homes (Wales) Regulations 2002.

Any unexpected death of a child in Wales is reviewed urgently under the PRUDIC (procedural response to unexpected death in childhood) process by a paediatrician and multiagency team including the local authority social services department. This process aims to support the bereaved family and foster carers and ensure any safeguarding issues are considered, including any risks to other children.. The full circumstances of any looked-after child are carefully considered in this process.

Where a looked-after child dies and abuse or neglect is a known or suspected factor, the relevant safeguarding board must consider undertaking an extended child practice review in line with the regulatory and statutory guidance framework. This framework provides an effective tool to review how agencies have worked together in order to inform improvement in child protection arrangements across agencies.

A key function of the National Independent Safeguarding Board, established under the Social Services and Well-Being (Wales) Act 2014, will be to provide advice and support for safeguarding boards and Ministers in relation to safeguarding arrangements in Wales.

Data on all child deaths is collected and analysed by the Wales Child Death Review team based in Public Health Wales. Thematic reports are produced to provide recommendations and learning for all public services to focus actions on effective prevention of child deaths.

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o blant a phobl ifanc mewn gofal yng Nghymru sydd wedi cyflawni hunanladdiad dros y pum mlynedd diwethaf? (WAQ68873)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mehefin 2015

Mark Drakeford:

No data is published for the number of children and young people in care in Wales who have committed suicide.

Data collection for suicide rates in the UK is by the Office of National Statistics (ONS) and covers individuals aged 15 years and over only. 

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o blant a phobl ifanc mewn gofal yng Nghymru sydd wedi cyflawni hunan-niwed difrifol dros y pum mlynedd diwethaf? (WAQ68874)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mehefin 2015

Mark Drakeford:

Stats Wales publishes data for hospital admissions for self harm for people aged 10 to 19 in Wales:

Age bandsGender2008-092009-102010-112011-122012-132013-14
10-14Male252735413456
Female180197200225263412
15-19Male287258258250205263
Female680590698662632811
Total 1,1721,0721,1911,1781,1341,542

 

A breakdown for children and young people in care is not available.