11/03/2015 - Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 05/03/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/03/2015

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 4 Mawrth 2015 i'w hateb ar 11 Mawrth 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y disgwylir iddynt gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny.  Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion y rhesymau pam y mae Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig wedi cael ei dorri yng nghanol y flwyddyn? (WAQ68451)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion y mesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â thoriadau i athrawon arbenigol, y mae llawer ohonynt yn cael eu darparu ar eu cyfer gan y Gwasanaeth Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr a ariennir yn uniongyrchol gan y Grant Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig? (WAQ68452)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion pa fesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i wneud iawn am golli gweithwyr y Gwasanaeth Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr yn ysgolion Cymru, yn enwedig o ran hyfforddiant y Swyddfa Gartref "Atal" sy'n helpu i ganfod pobl ifanc sydd wedi cael eu radicaleiddio? (WAQ68453)

Derbyniwyd ateb ar 10 Mawrth 2015 (WAQ68451-453)

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): Unprecedented financial pressures have required the Welsh Government to make difficult in-year budget decisions, including proposals to reduce the minority ethnic achievement grant (MEAG).  We have been working with local authorities and regional education consortia to ensure flexibility in making savings. Some local authorities have decided to protect the funding to support ethnic minority learners. I support those local decisions.

Decisions about how services are delivered, including staffing, are matters for individual local authorities which are best placed to understand the needs of their learners. The Education Improvement Grant for Schools, to be introduced in April, will give authorities and regional education consortia flexibility to decide where to target resources so they are directed towards areas of greatest need and address local, regional and national priorities. 

I am alert to the risks of extremism. The Welsh Government is working with the UK Government, the police and emergency services, other statutory partners and community and faith groups to deliver the Prevent Strategy in Wales and promote community cohesion to address the factors which can contribute to extremism.  By working together we can establish a united front against all forms of extremism and help protect our diverse and vibrant communities from harm.

In January, the Welsh Government issued ‘Keeping learners safe’ to support education services in safeguarding children in education. This guidance provides information on safeguarding children from radicalisation. 

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): O ran adrannau 11 i 15 o Bil Llywodraeth Leol (Cymru), a wnaiff y Gweinidog ddatgan pa gynrychiolaeth fydd ar bwyllgorau pontio ar lefel uwch swyddogion ac aelodau etholedig? (WAQ68454)

Derbyniwyd ateb ar 13 Mawrth 2015

Y Weinidog Gwasanaethau Cyhoeddus  Leighton Andrews: Section 12 of the Local Government (Wales) Bill sets out the requirements for the composition of transition committees. A committee must comprise an equal number, not being less than 5, of elected members of each merging authority. The executive leader and executive member with responsibility for finance (if not also the executive leader) of each merging authority must be members of the committee. In appointing its members to a transition committee, each merging authority must reflect the political balance of the merging authority.

A transition committee may co-opt additional non-voting persons to serve on the committee. Officers will not be members of the committee, but will have an important supporting role.

I will consult on draft guidance on the composition of transition committees and the exercise by them of their functions in due course.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): O ran Bil Llywodraeth Leol (Cymru), a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr ystyriaeth a roddwyd i'r effaith y caiff y costau sy'n gysylltiedig â sefydlu pwyllgorau pontio ar ddarparu gwasanaethau? (WAQ68455)

Derbyniwyd ateb ar 13 Mawrth 2015

Y Weinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews): Transition committees will have a vital role in undertaking necessary preparatory work and planning prior to the establishment of shadow authorities for merging authorities.

The Local Government (Wales) Bill requires merging authorities to provide appropriate resources (including staff support) to facilitate the work of transition committees. The Explanatory Memorandum sets out the estimated cost of each committee to be £77,000 per annum. Whilst committees must be properly and adequately resourced, the anticipated cost per authority is not significant in the context of the potential savings which transition committees could identify.