22/10/2014 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 16/10/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/04/2015

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 15 Hydref 2014 i'w hateb ar 22 Hydref 2014

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y disgwylir iddynt gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): Gan gyfeirio at y prosiect Cyflymu Cymru, a wnaiff y Gweinidog ddarparu asesiad o (a) cyfanswm a (b) canran yr adeiladau yn yr ardal ymyrraeth na fydd, ar ôl cwblhau'r prosiect, yn gallu derbyn mwy na o 24 Mbit/s er eu bod wedi'u cynnwys yng nghyfanswm yr adeiladau y darparwyd band eang cyflym iddynt? (WAQ67887)

Derbyniwyd ateb ar 22 Hydref 2014

Y Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James): As I have stated previously under WAQ67878, all premises passed and funded by the Superfast Cymru project will be able to achieve at least 24Mbps, with the majority achieving at least 30Mpbs.  The contract aims to pass 95% of the ~730 000 premises (i.e. some 691,000 premises) in the contract intervention area at these speeds.  Ultimately some of the remaining ~40000 premises will benefit from an uplift in speeds from the project at speeds below 24Mbps, but these will not be counted towards the contractual targets.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn):  Gan gyfeirio at y prosiect Cyflymu Cymru, a wnaiff y Gweinidog ddarparu asesiad o (a) cyfanswm a (b) canran yr adeiladau yn yr ardal ymyrraeth yn Sir Drefaldwyn na fydd, ar ôl cwblhau'r prosiect, yn gallu derbyn mwy na o 24 Mbit/s er eu bod wedi'u cynnwys yng nghyfanswm yr adeiladau y darparwyd band eang cyflym iddynt? (WAQ67888)

Derbyniwyd ateb ar 22 Hydref 2014 

Y Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James): All premises passed and funded by the Superfast Cymru project in Montgomeryshire will be able to achieve at least 24Mbps, the majority of which will achieve speeds of at lease 30Mbps. I have previously stated under WAQ67879 that there are 202 premises in the Montgomeryshire constituency area that fall outside of the Superfast Cymru intervention area and the footprint of commercial superfast broadband providers and that we intend to deliver a new project to bring fast fibre broadband to those areas not covered.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): O ystyried bod y system fandio wedi chwarae rhan yn y broses o ddethol ysgolion i fod yn gymwys ar gyfer Her Ysgolion Cymru, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch a fydd y system ar ei newydd wedd yn cael effaith ar unrhyw fesuriadau o gynnydd gyfer yr ysgolion hynny? (WAQ67886)

Derbyniwyd ateb ar 22 Hydref 2014

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): A school's banding position over the last three years was one element of the national criteria used to select the Schools Challenge Cymru Pathways to Success schools. The measures that will be included in the Categorisation of Secondary Schools are being finalised and will be announced shortly.