29/09/2009 - Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 06/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/06/2014

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 22 Medi 2009 i’w hateb ar 29 Medi 2009

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

David Melding (Canol De Cymru): Pa asesiad sydd wedi cael ei wneud o effaith sefyll TGAU mathemateg arholiad-yn-unig ar ddisgyblion sydd ag anawsterau dysgu, ac a wnaiff y Gweinidog ddatganiad. (WAQ54836)

David Melding (Canol De Cymru): A oes unrhyw gynigion i ehangu’r gweithdrefnau asesu ar gyfer Mathemateg ar lefel TGAU, ac a wnaiff y Gweinidog ddatganiad. (WAQ54837)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): Beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch yng Nghymru. (WAQ54842)

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog restru gorwariant a thanwariant unigol Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol ledled Cymru ar 1af Medi. (WAQ54838)

Gofyn i'r Gweinidog dros Faterion Gwledig

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): Sawl trwydded i ddifa moch daear a gyhoeddwyd yn ystod y 2 flynedd diwethaf. (WAQ54840)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): Sawl trwydded i symud moch daear a gyhoeddwyd yn ystod y 2 flynedd diwethaf. (WAQ54841)