08/10/2007 - No Named Day Motions

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Cynigion a Gwelliannau i’w trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 8 Hydref 2007

NNDM3685

Jonathan Morgan (Gogledd Caerdydd)

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 22.50:

Yn cytuno y caiff Jonathan Morgan gyflwyno gorchymyn arfaethedig i weithredu’r Gorchymyn arfaethedig amlinellol a ddarparwyd ar 3 Hydref 2007 dan Reol Sefydlog 22.48, a Memorandwm Esboniadol.

Gellir gweld y Gorchymyn arfaethedig amlinellol trwy ymweld â’r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.assemblywales.org/bus-home/buslegislation/business-legislative-ballots/busnes-gorchmynion-cymhwysedd-deddfwriaethol-balot-26-06-07/business-legislative-competence-orders-lco-045.htm