15/10/2007 - Cynigion heb Ddyddiad Trafod

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Cynigion a Gwelliannau i’w Trafod yn y Dyfodol

Cynnig Heb Ddyddiad Trafod a gyflwynwyd ar 15 Hydref 2007

NNDM3691 Mike German (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 23.103:

Yn caniatáu i Mike German gyflwyno Mesur a Gynigiwyd gan Aelod er mwyn gweithredu’r wybodaeth cyn y balot a gyflwynwyd ar 3 Hydref 2007 dan Reol Sefydlog 23.102.

Gellir gweld y Wybodaeth cyn y balot trwy ymweld â’r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.assemblywales.org/bus-home/buslegislation/business-legislative-ballots/business-measures-ballot-26-06-07/business-measures-mb-012.htm