22/04/2008 - Cynigion heb Dyddiad Trafod

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Cynigion a Gwelliannau i’w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 22 Ebrill 2008

NNDM3918

Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 23.103:

Yn caniatáu i Peter Black gyflwyno Mesur arfaethedig er mwyn gweithredu’r wybodaeth cyn y balot a ddarparwyd ar 6 Rhagfyr 2007 dan Reol Sefydlog 23.102.

Gellir gweld y wybodaeth cyn y balot trwy ymweld â’r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/business-legislative-ballots/business-measures-ballot-26-06-07/business-measures-mb-23.htm

NNDM3919

Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 22.50:

Yn cytuno y caiff Peter Black gyflwyno Gorchymyn arfaethedig, i weithredu’r Gorchymyn arfaethedig amlinellol a ddarparwyd ar 14 Chwefror 2008 dan Reol Sefydlog 22.48, a Memorandwm Esboniadol.

Gellir gweld y Gorchymyn arfaethedig amlinellol trwy ymweld â’r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/business-legislative-ballots/busnes-gorchmynion-cymhwysedd-deddfwriaethol-balot-26-06-07/business-legislative-competence-orders-lco-058.htm