OPIN-2007- 0045 - Ymchwiliad Cyhoeddus i Waed Halogedig/Contaminated Blood Public Inquiry

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 15/06/2007 R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0045 -  Ymchwiliad Cyhoeddus i Waed Halogedig / Contaminated Blood Public Inquiry

Codwyd gan / Raised By: Mark Isherwood Tanysgrifwyr / Subscribers: Jenny Randerson 19/06/2007 Chris Franks 19/06/2007 Brynle Williams 19/06/2007 Andrew RT Davies 20/06/2007 Nicholas Bourne 20/06/2007 Paul Davies 20/06/2007 Sandy Mewies 20/06/2007 Janet Ryder 20/06/2007 Mike German 26/06/2007 Leanne Wood 27/06/2007 Chris Franks 03/07/2007 Trish Law 12/07/2007 Alun Cairns 17/07/2007 Nick Ramsay 17/07/2007 Angela Burns 20/07/2007 Ymchwiliad Cyhoeddus i Waed Halogedig Mae'r Cynulliad hwn yn cydnabod y driniaeth wael a dderbyniodd haemoffiliaid yn y DU yn y 1970au a’r 1980au a arweiniodd at 4670 o gleifion y GIG yn dod i gysylltiad â hepatitis C a 1243 yn dod i gysylltiad  â HIV ac yn cefnogi’r ceisiadau gan y dioddefwyr i lywodraeth y DU gynnal ymchwiliad cyhoeddus llawn, annibynnol a chynhwysfawr. Contaminated Blood Public Inquiry This Assembly recognises the poor treatment of UK haemophiliacs in the 1970s and 1980s which resulted in 4670 NHS patients being exposed to hepatitis C and 1243 patients being exposed to HIV and supports calls from the victims for the UK government to open a full, independent and comprehensive public inquiry.