OPIN-2007-0046 - Ryan Giggs

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 19/06/2007 R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0046 - Ryan Giggs

Codwyd gan / Raised By: Lesley Griffiths Tanysgrifwyr / Subscribers: Sandy Mewies 20/06/2007 Karen Sinclair 20/06/2007 Mark Isherwood 21/06/2007 Chris Franks 21/06/2007 Irene James 21/06/2007 Val Lloyd 21/06/2007 David Melding 21/06/2007 Nick Bourne 22/06/2007 Paul Davies 22/06/2007 Janet Ryder 12/07/2007

Ryan Giggs

Mae’r Cynulliad hwn yn llongyfarch Ryan Giggs ar dderbyn ei OBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaethau i chwaraeon; yn talu teyrnged i’w ymrwymiad a’i ymroddiad i bêl-droed Cymru fel chwaraewr ac fel capten; yn nodi'r gwaith ardderchog a wneir gan Ryan yn ei waith fel cynrychiolydd UNICEF, yn ymgyrchu i atal plant rhag cael eu lladd gan ffrwydradau tir a HIV/AIDS; yn parchu ei benderfyniad i ymddeol o bêl-droed rhyngwladol; ac yn dymuno'r gorau iddo gyda gweddill ei yrfa yn y byd pêl-droed.

Ryan Giggs

This Assembly congratulates Ryan Giggs on receiving his OBE in the Queen's Birthday Honours List for his services to sport; salutes his dedication and commitment to Welsh football as a player and as captaain; notes the excellent work undertaken by Ryan in his work as a UNICEF representative, campaigning to prevent children being killed by landmines and HIV/AIDS; respects his decision to retire from international football; and wishes him well for the rest of his football career.