OPIN-2007-0058 - Arwyddion Dwyieithog yn Ynysforgan, Abertawe/Bilingual Signs in Ynysforgan, Swansea

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 25/07/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

 

OPIN-2007- 0058 - Arwyddion Dwyieithog yn Ynysforgan, Abertawe/Bilingual Signs in Ynysforgan, Swansea

Codwyd gan / Raised By: Bethan Jenkins Tanysgrifwyr / Subscribers: Nerys Evans 28/09/2007 Helen Mary Jones 28/09/2007 Leanne Wood 28/09/2007 Christopher Franks 28/09/2007 Arwyddion Dwyieithog yn Ynysforgan, Abertawe Geilw Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gyngor Abertawe i fod yn gyson â’i Gynllun Iaith Gymraeg ei hun, a gosod arwyddion dwyieithog yn Ynysforgan yn lle arwyddion uniaith Saesneg. Bilingual Signs in Ynysforgan, Swansea The National Assembly calls on Swansea Council to remain consistent with its own Welsh Language Scheme, and replace monolingual signs at Ynysforgan with bilingual equivalents.