OPIN-2007- 0080 - Diwrnod Aids y Byd/Worlds Aids Day

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 09/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0080 - Diwrnod Aids y Byd/Worlds Aids Day

Codwyd gan / Raised By:

Joyce Watson

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Jenny Randerson 12/11/2007

Eleanor Burnham 12/11/2007

Mark Isherwood 12/11/2007

Lesley Griffiths 12/11/2007

Irene James 13/11/2007

Peter Black 13/11/2007

Ann Jones 13/11/2007

Nick Bourne 14/11/2007

Val Lloyd 15/11/2007

Christine Chapman 19/11/2007

Kirsty Wiliams 19/11/2007

Mick Bates 22/11/2007

Leanne Wood 28/11/2007

Mohammad Asghar 28/11/2007

Alun Ffred Jones 28/11/2007

Helen Mary Jones 28/11/2007

Dai Lloyd 28/11/2007

Janet Ryder 28/11/2007

Bethan Jenkins 28/11/2007

Gareth Jones 28/11/2007

Diwrnod Aids y Byd

Yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gydnabod Diwrnod AIDS y Byd ar 1af Rhagfyr 2007, a chefnogi apêl Ymgyrch AIDS y Byd "Stopiwch AIDS: Cadwch yr Addewid”. Mae’r apêl hon yn adleisio addewid Llywodraeth y DU i adnewyddu ymdrechion i gyflawni Nodau Datblygu’r Mileniwm ac yn galw ar lywodraethau, llunwyr polisïau ac awdurdodau iechyd rhanbarthol i sicrhau eu bod yn gweithio i roi diwedd ar ledaeniad HIV ac AIDS.

Worlds Aids Day

Calls on the National Assembly for Wales to recognise World AIDS Day on 1st December 2007, and support the World AIDS Campaign’s "Stop AIDS: Keep the Promise” appeal. This appeal echoes the UK Government’s pledge to renew efforts to achieve the Millennium Development Goals and calls upon governments, policy-makers and regional health authorities to ensure that they work to halt the spread of HIV and AIDS.