OPIN-2007- 0093 - Trosglwyddo Cydsyniadau Ynni i'r Cynulliad/Transfer Energy Consents to the Assembly

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 28/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0093 - Trosglwyddo Cydsyniadau Ynni i’r Cynulliad/Transfer Energy Consents to the Assembly

Codwyd gan / Raised By:

Dai Lloyd and Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Mark Isherwood 05/12/2007

Nerys Evans 05/12/2007

Ann Jones 05/12/2007

Mick Bates 06/12/2007

Chris Franks 07/12//2007

Helen Mary Jones 07/12/2007

Janet Ryder 07/12/2007

Mohammad Asghar 07/12/2007

Leanne Wood 07/12/2007

Alun Ffred Jones 07/12/2007

Gareth Jones 12/12/2007

Trosglwyddo Cydsyniadau Ynni i’r Cynulliad

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol hwn yn credu y dylid trosglwyddo cydsyniadau ynni sy’n llywodraethu adeiladu, ymestyn a gweithredu gorsafoedd cynhyrchu dros 50MW i Gymru.

Ni welwn fod angen creu Pwyllgor Cynllunio Annibynnol i benderfynu ar geisiadau o’r fath. Credwn mai Cymru yw’r lle gorau i benderfynu ar brosiectau sy’n effeithio ar gymunedau ac amgylchedd Cymru.

Transfer Energy Consents to the Assembly

This National Assembly believes that energy consents governing the construction, extension and operation of generating stations in excess of 50MW should be transferred to Wales.

We do not see the necessity of creating an Independent Planning Committee to determine such applications. We believe decisions on projects affecting Welsh communities and the environment are best taken in Wales.