OPIN-2009-0052 - Llongyfarch Joe Calzaghe

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 20/05/2009

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2009-0052 - Llongyfarch Joe Calzaghe

Codwyd gan:

Irene James

Tanysgrifwyr:

Llongyfarch Joe Calzaghe  

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn llongyfarch Joe Calzaghe ar fod yr unigolyn cyntaf i gael Gwobr Rhyddid Bwrdeistref Sirol Caerffili am ei wasanaeth i focsio ac i chwaraeon.