OPIN-2009-0057 - 'Ymgyrch ras yn erbyn amser' Action Duchenne

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 09/06/2009

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2009-0057 - 'Ymgyrch ras yn erbyn amser’ Action Duchenne

Codwyd gan:

Christine Chapman

Tanysgrifwyr:

Lorraine Barrett 09/06/2009

William Graham 09/06/2009

Adnrew RT Davies 09/06/2009

Peter Black 09/06/2009

Lesley Griffiths 09/06/2009

Joyce Watson 10/06/2009

Rosemary Butler 10/06/2009

Jenny Randerson 10/06/2009

Irene James 10/06/2009

Nerys Evans 12/06/2009

Sandy Mewies 12/06/2009

Eleanor Burnham 12/06/2009

Huw Lewis 12/06/2009

Lynne Neagle 12/06/2009

David Melding 12/06/2009

Ann Jones 17/06/2009

Gareth Jones 18/06/2009

Kirsty Williams 23/06/2009

Trish Law 24/06/2009

Mick Bates 26/06/2009

'Ymgyrch ras yn erbyn amser’ Action Duchenne

Bod y Cynulliad hwn;

Yn nodi bod Nychdod Cyhyrol Duchenne yn gyflwr genetig graddol a difrifol sy’n nychu’r cyhyrau ac sy’n effeithio ar fechgyn yn bennaf.

Yn sylweddoli bod y rhan fwyaf o fechgyn sydd â Nychdod Cyhyrol Duchenne yn gaeth i gadair olwyn erbyn iddynt gyrraedd eu harddegau cynnar ac mai’r disgwyliad oes cyfartalog ar gyfer dioddefwyr yw diwedd eu harddegau;

Yn cydnabod mai dim ond dwy ganolfan Nychdod Cyhyrol Duchenne arbenigol a geir yn y DU, sef yn Newcastle ac yn Llundain;

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella mynediad at ofal arbenigol yng Nghymru, ac i gyllido cyfleusterau ymchwil a fydd yn sicrhau bod cyffuriau newydd sy’n cael eu datblygu ar gyfer Duchenne ac ar gyfnodau prawf, ar gael i bob teulu yng Nghymru.