OPIN-2011-0039 - Diogelu a Gwarchod Babanod yng Nghymru

Cyhoeddwyd 10/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 10/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 9/11/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0039 - Diogelu a Gwarchod Babanod yng Nghymru

Codwyd gan

Lynne Neagle
Aled Roberts
Angela Burns
Simon Thomas

Tanysgrifwyr

Paul Davies 10/11/2011

Janet Finch-Saunders 10/11/2011

Mohammad Asghar 10/11/2011

William Powell 10/11/2011

Julie Morgan 10/11/2011

Kirsty Williams 10/11/2011

Peter Black 11/11/2011

Keith Davies 15/11/2011

Rebecca Evans 15/11/2011

Eluned Parrott 15/11/2011

Christine Chapman 15/11/2011

Russell George 17/11/2011

Diogelu a Gwarchod Babanod yng Nghymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

Cydnabod bod angen sicrhau bod pob baban yn ddiogel, yn cael ei feithrin ac yn hapus ac yn iach;

Cefnogi ymgyrch yr NSPCC yng Nghymru “Mae Pob Baban yn Cyfri” i godi ymwybyddiaeth ynghylch sut mae babanod yn agored i niwed, a phwysigrwydd help a gwasanaethau i gefnogi rhianta da;

Cydnabod gwaith yr NSPCC yng Nghymru o ran datblygu, cyflawni a gwerthuso gwasanaethau rheng flaen newydd i gefnogi babanod agored i niwed a’u teuluoedd