OPIN-2012-0120 – Gorymdaith Cyngres yr Undebau Llafur yn erbyn y toriadau

Cyhoeddwyd 10/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 10/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 04/10/2012

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2012-0120 – Gorymdaith Cyngres yr Undebau Llafur yn erbyn y toriadau

Codwyd gan:

Bethan Jenkins

Mick Antoniw

Tanysgrifwyr:

Llyr Huws Gruffydd 08/10/2012

David Rees 09/10/2012

Lynne Neagle 09/10/2012

Julie James 09/10/2012

Lindsay Whittle 09/10/2012

Christine Chapman 09/10/2012

Sandy Mewies 09/10/2012

Mark Drakeford 10/10/2012

Alun Ffred Jones 10/10/2012

Jocelyn Davies 10/10/2012

Elin Jones 10/10/2012

Simon Thomas 10/10/2012

Julie Morgan 11/10/2012

Rebecca Evans 11/10/2012

Ann Jones 11/10/2012

Vaughan Gething 11/10/2012

Gwenda Thomas 11/10/2012

Rhodri Glyn Thomas 16/10/2012

Leanne Wood 16/10/2012

Gorymdaith Cyngres yr Undebau Llafur yn erbyn toriadau

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn nodi penderfyniad Richard Evans (Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol), Steffan-Ap-Dafydd (Undeb Cenedlaethol yr Athrawon) a Cerith Griffiths (Undeb y Brigadau Tân) i gerdded y 156 o filltiroedd rhwng Caerdydd a Llundain i ymuno â rali Cyngres yr Undebau Llafur ar Hydref 20;

Yn eu llongyfarch ar eu hymgais i dynnu sylw at y bygythiad dybryd sy’n deillio o’r toriadau gwariant diangen o hyd at 40 y cant a wneir gan San Steffan, a'r niwed y bydd hyn yn ei wneud i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal â'r cymunedau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt; ac

Yn dymuno siwrnai ddiogel iddynt hwy ac i'r nifer o bobl eraill a fydd yn derbyn yr her i orymdeithio ar Hydref 20.