OPIN-2016-0004 Diogelu ralïo yng nghoedwigoedd Cymru

Cyhoeddwyd 26/05/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/06/2016

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 25/05/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.

OPIN-2016-0004 Diogelu ralïo yng nghoedwigoedd Cymru

 
Cyflwynwyd gan:

Russell George

Tanysgrifwyr:
Darren Millar 31/05/16
Suzy Davies 01/06/16
Mohammad Asghar 01/06/16
Mark Isherwood 01/06/16
Rhun ap Iorwerth 01/06/16
Janet Finch-Saunders 17/06/16
Angela Burns 17/06/16
David Melding 29/06/16
Simon Thomas 30/06/16


Mae'r Cynulliad hwn: 

yn cydnabod pwysigrwydd digwyddiadau ralïo a chwaraeon modur i dwristiaeth Cymru, gan gyfrannu dros £15 miliwn i economi Cymru; ac

yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol cymalau ralïo yng nghoedwigoedd Cymru.