Mae Datganiadau a Chyhoeddiadau Busnes yn rhoi golwg hirach o'r hyn fydd yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn dros y tair wythnos nesaf.