Grwpiau Trawsbelidion - y Bumed Senedd (2016-2021)

Cyhoeddwyd 06/05/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/04/2021   |   Amser darllen munudau

Gall Aelodau'r Senedd sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy'n berthnasol i'r Senedd.

Rhaid i grŵp gynnwys Aelodau o dri o'r grwpiau plaid sydd wedi'u cynrychioli yn y Senedd. Nid yw grwpiau trawsbleidiol yn grwpiau Senedd ffurfiol ac nid yw Rheolau Sefydlog y Senedd, felly, yn gymwys iddynt. Nid oes rôl ffurfiol ganddynt o ran datblygu polisi.

Gweld y Rheolau ynghylch Gweithredu Grwpiau Trawsbleidiol

Grwpiau Trawsbleidiol cyfredol

Grwpiau Trawsbleidiol sydd wedi dod i ben

Mae’r Grwpiau Trawsbleidiol a ganlyn wedi’u cofrestru yn ystod y Pumed Cynulliad ond maent bellach wedi nodi’n ffurfiol fod eu cyfarfodydd wedi dod i ben.

Grwpiau Trawsbleidiol sydd wedi cael eu datgofrestru

Mae’r Grwpiau Trawsbleidiol a ganlyn wedi’u datgofrestru yn ystod y Pumed Cynulliad.

Adroddiadau Monitro Grwpiau Trawsbleidiol