Llywydd 2016-2021 - Elin Jones AS

Cyhoeddwyd 06/05/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/04/2021   |   Amser darllen munudau

Mae pob Llywydd yn dod â'i bersonoliaeth a'i bwyslais ei hun i'r swydd. Yr Aelod o'r Senedd dros Blaid Cymru, Elin Jones, yw 'r Llywyddy ar hyn o bryd, ac mae ganddi dair blaenoriaeth:

  • Gwneud Llywodraeth Cymru yn fwy atebol i'r Senedd a phobl Cymru;
  • Gwneud gwaith y Senedd yn fwy perthnasol ac amserol trwy drawsnewid y ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth.
  • ​Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael i'r Senedd, a'i gryfhau trwy roi pobl Cymru wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.