Hynt y Bil Ardoll Gwm Cnoi (Cymru)

Cyhoeddwyd 24/10/2012   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/03/2021   |   Amser darllen munudau

  • Enillydd y balot: Darren Millar, Bil 013: Bil Ardoll Gwm Cnoi (Cymru).

O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig.

Os bydd y Cynulliad yn cytuno i gyflwyno Bil o'r fath, gall enillydd y Balot ymgynghori ar ei gynigion cyn cyflwyno'r Bil yn ffurfiol.

Prif gerrig milltir Manylion
​Dyddiad y Ballot 11 Gorffennaf 2012
​​Y ddadl y cytunodd y Cynulliad ynddi y câi enillydd y Balot gyflwyno Bil, gan arwain at roi gwybodaeth cyn y balot 24 Hydref 2012

Caniatâd i frwrw ati - Na