Hynt y Bil Parhad o Ofal i Fywyd fel Oedolyn

Cyhoeddwyd 11/01/2012   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/03/2021   |   Amser darllen munudau

  • Enillydd y balot: Ken Skates, Bil 020: Bil Parhad o Ofal i Fywyd fel Oedolyn.

O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig.

Os bydd y Cynulliad yn cytuno i gyflwyno Bil o'r fath, gall enillydd y Balot ymgynghori ar ei gynigion cyn cyflwyno'r Bil yn ffurfiol.

​Prif gerrig milltir Manylion
​​Dyddiad y Ballot 19 Hydref 2011
​Y ddadl y cytunodd y Cynulliad ynddi y câi enillydd y Balot gyflwyno Bil, gan arwain at roi gwybodaeth cyn y balot 11 Ionawr 2012
​​Dyddiad cyflwyno'r Bil yn ffurfiol ​Ni chyflwynwyd y Bil.