Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau) (Cymru) 2010

Cyhoeddwyd 19/08/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/09/2022   |   Amser darllen munudau

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Mesur: Dai Lloyd AC

Dyddiad cyflwyno: 18 Gorffennaf 2008

Dyddiad y Gymeradwyaeth Frenhinol: 15 Rhagfyr 2010


Mae’r Mesur hwn yn darparu mewn perthynas ag ymgysylltiad cymunedau â phenderfyniadau gan awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch cael gwared ar gaeau chwarae. Yn benodol, mae’n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau a fyddai’n galluogi cymunedau i gael eu cynnwys mewn penderfyniadau gan awdurdodau lleol am y modd y maent yn cael gwared ar gaeau chwarae.

 

Mesur fel y'i cyflwynwyd – 18 Gorffennaf 2008

Memorandwm Esboniadol yn y Cyflwyniad

Ar 2 Rhagfyr 2008, cytunodd y Pwyllgor Busnes, Yn unol â Rheol Sefydlog, i gyfeirio’r Mesur at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 er mwyn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ac i baratoi adroddiad arno.

Ystyriaeth Cyfnod 1 gan y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau) (Cymru) 2010arfaethedig – 29 Ebrill 2009

Ystyriaeth Cyfnod 2 gan y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

Cynhaliwyd Ystyriaeth Cyfnod 3 a Chyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Hydref 2010

Mesur fel y’i deddfwyd (legislation.gov.uk)

 

Chwilio am ragor o ddogfennau sy’n ymwneud â’r Mesur hwn