Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010

Cyhoeddwyd 19/08/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/09/2022   |   Amser darllen munudau

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Mesur: Gwenda Thomas AC - Y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol

Dyddiad cyflwyno: 29 Mehefin 2009

Dyddiad y Gymeradwyaeth Frenhinol: 17 Mawrth 2010


Mae’r Mesur hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddatblygu fframwaith mwy cyson ar gyfer awdurdodau lleol pan fyddant yn codi tâl ar ddefnyddwyr gwasanaethau unigol am wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl.

 

Mesur fel y'i cyflwynwyd – 29 Mehefin 2009

Memorandwm Esboniadol yn y Cyflwyniad

Ystyriaeth Cyfnod 1 gan y Pwyllgor ar Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010 arfaethedig – 3 Tachwedd 2009

Ystyriaeth Cyfnod 2 gan y Pwyllgor ar y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5

Cynhaliwyd Ystyriaeth Cyfnod 3 a Chyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Ionawr 2010

Mesur fel y’i deddfwyd (legislation.gov.uk)

 

Chwilio am ragor o ddogfennau sy’n ymwneud â’r Mesur hwn