Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru) 2008

Cyhoeddwyd 02/07/2007   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/09/2022   |   Amser darllen munudau

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Mesur: Edwina Hart AC - Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Date of introduction: 2 Gorffennaf 2007

Date of Royal Approval: 9 Gorffennaf 2008

Hwn oedd y Mesur cyntaf a basiwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ac mae’n Fesur sy’n galluogi Gweinidogion Cymru i’w gwneud yn ofynnol bod y GIG yng Nghymru yn ystyried setlo hawliadau is eu gwerth am esgeulustod clinigol heb gychwyn achos cyfreithiol ffurfiol.


Yn ôl Llywodraeth Cymru, amcan cyffredinol y Mesur yw creu fframwaith a diwylliant lle y mae’n haws i gyrff y GIG yng Nghymru ddysgu o gamgymeriadau sy’n digwydd pan fyddant yn darparu gwasanaethau ac i gymryd camau i’w cywiro ac i osgoi ail-adrodd digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol.

 

Mesur fel y'i cyflwynwyd - 02/07/2007

Memorandwm Esboniadol yn y Cyflwyniad

Ystyriaeth Cyfnod 1 gan Y Pwllgor ar y Mesur ynghylch Gwneud Iawnam Gamweddau'r GIG arfaethedig

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru) 2008 - 24/01/2008

Ystyriaeth Cyfnod 2 gan y Pwyllgor ar y Mesur ynghylch Gwneud Iawnam Gamweddau'r GIG arfaethedig

Cynhaliwyd Ystyriaeth Cyfnod 3 a Chyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Mai 2008

Mesur fel y'i deddfwyd (legislation.gov.uk)

Chwilio am ragor o ddogfennau sy’n ymwneud â’r Mesur hwn