Pobl y Senedd

Ann Jones AS

Ann Jones AS

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Dyffryn Clwyd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 24/03/2021

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog | 11/02/2021

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog | 11/02/2021

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog | 11/02/2021

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog | 11/02/2021

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog | 11/02/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Ann Jones AS

Bywgraffiad

Roedd Ann Jones yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2021. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Ymhell cyn ei dyddiau ym myd gwleidyddiaeth roedd Ann yn treulio llawer o'i hamser yn dilyn Clwb Pêl-droed Tref y Rhyl ac mae dal ganddi docyn tymor ar gyfer Lilywhites.

Hanes personol

Cafodd Ann Jones ei geni a'i magu yn y Rhyl ar arfordir gogledd Cymru, ac yno y mae hi wedi byw gydol ei hoes.

Cefndir proffesiynol

Bu'n gweithio am bron i 30 mlynedd yn yr ystafelloedd rheoli tân yng Ngogledd Cymru a Glannau Merswy nes iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999. Cyn cael ei hethol i'r Cynulliad, gwasanaethodd Ann fel Cynghorydd Tref y Rhyl a hi oedd Maer y dref yn 1996/7. Roedd hi hefyd yn gynghorydd yn sir Ddinbych.

Hanes gwleidyddol

Mae'n weithgar gyda'r undebau llafur, ac fe wasanaethodd Ann fel swyddog cenedlaethol yn Undeb y Brigadau Tân am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi bod yn aelod o Weithrediaeth Plaid Lafur Cymru a Gweithrediaeth TUC Cymru. Mae hi'n aelod o UNSAIN, a hi sy'n cadeirio grŵp UNSAIN Aelodau'r Cynulliad. Mae hi hefyd dal yn aelod 'y tu allan i'r maes' o Undeb y Brigadau Tân.

Wrth hyrwyddo ei chymuned leol, mae Ann Jones wedi gweithio'n ddiflino gyda Llywodraeth Llafur Cymru ac wedi llwyddo i ddenu buddsoddiad sylweddol i'r ardal.

Roedd Ann Jones Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru dros y Pumed Cynulliad.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Ann Jones AS