Pobl y Senedd

Nathan Gill

Nathan Gill

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad | 27/11/2017

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Nathan Gill

Bywgraffiad

Roedd Nathan Gill yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2016 ac Rhagfyr 2017. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

Hanes personol

Symudodd teulu Nathan i Ynys Môn pan oedd yn blentyn. Aeth i Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd, ac yna cafodd addysg uwchradd ac addysg bellach mewn ysgolion a cholegau lleol.  Ar ôl coleg, daeth Nathan yn gyfrifol am y busnes teuluol, gan ddarparu gofal i'r henoed, cyn symud i faes gwleidyddiaeth.

Mae Nathan yn briod, ac mae ganddo bump o blant ac mae pob un ohonynt yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae Nathan yn ymddiddori yn hanes y Rhyfel Byd Cyntaf, darllen a garddio ac mae'n cyfaddef ei fod yn addoli'r haul.

Hanes gwleidyddol

Mae Nathan wedi cefnogi ac ymgyrchu ar ran UKIP ers 2004 ac mae wedi sefyll mewn amrywiol etholiadau lleol a chenedlaethol fel ymgeisydd ar gyfer y blaid. Cafodd Nathan ei ethol yn ASE UKIP dros Gymru yn 2014. Ar ôl llwyddiant Etholiad Ewrop yn 2014, daeth Nathan yn Arweinydd UKIP Cymru yng Nghynhadledd Hydref UKIP Cymru, a gynhaliwyd ym Margam ym mis Rhagfyr 2014.

Ym mis Awst 2016, gadawodd Nathan grŵp UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Nathan Gill