Pobl y Senedd

Lindsay Whittle

Lindsay Whittle

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Lindsay Whittle

Bywgraffiad

Roedd Lindsay Whittle yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2011 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

Cefndir personol

Mae Lindsay yn byw yn Abertridwr, ger Caerffili.

Cefndir proffesiynol

Mae Lindsay yn gyn-reolwr tai o Gaerdydd - gyrfa y bu’n ei dilyn am 25 mlynedd. O 2008, bu’n arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - swydd y bu ynddi am yr ail dro ar ôl arwain yr awdurdod rhwng 1999 a 2004.

Cefndir gwleidyddol

Mae diddordebau gwleidyddol Lindsay yn cynnwys tai a llywodraeth leol, yn ogystal â materion megis mynd i’r afael â digartrefedd.

Ymgysylltiadau

Mae Lindsay wedi bod yn gynghorydd sir yn ddi-dâl yng Nghaerffili ers mis Mai 2012. Mae hefyd yn dal i fod yn llywodraethwr yn ei hen ysgol, Ysgol Gynradd Cwm Ifor.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Lindsay Whittle