Pobl y Senedd

Ann Beynon

Ann Beynon

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Ann Beynon

Bywgraffiad

Roedd Ann yn Ymgynghorydd Annibynnol i'r Senedd rhwng Chwefror 2019 a Thachwedd 2022.

Dyma oedd ei bywgraffiad ar y pryd a adawodd

Bu Ann yn Gyfarwyddwr BT Cymru, yn Bennaeth Materion Gwleidyddol a Rhyngwladol S4C ac yn Gomisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru. Roedd yn aelod o'r Comisiwn Brenhinol ar Ddiwygio Tŷ'r Arglwyddi. Ar hyn o bryd, mae Ann yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Hafren Dyfrdwy, sy'n rhan o Grŵp Severn Trent plc, a hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru. Mae hefyd yn aelod o Gyngor CBI Cymru.

Digwyddiadau calendr: Ann Beynon