Pobl y Senedd

Dr Aled Eirug

Dr Aled Eirug

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Dr Aled Eirug

Bywgraffiad

Roedd Dr Aled Eirug yn newyddiadurwr am 25 mlynedd, a bu'n Bennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru rhwng 1992 a 2003. Rhwng 2006 a 2011, bu'n gynghorydd cyfansoddiadol i'r Llywydd yn y Cynulliad Cenedlaethol. Roedd yn Gadeirydd y Cyngor Prydeinig yng Nghymru (2010-2016), ac yn Gadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru (2007-2012). Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Fwrdd Cynnwys Ofcom ac mae'n uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ddiweddar, mae wedi cyhoeddi dau lyfr ar y gwrthwynebiad a gafwyd i'r Rhyfel Mawr yng Nghymru.

Aelodaeth

Digwyddiadau calendr: Dr Aled Eirug