Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Mae Cyfarfod Llawn y Bumed Senedd wedi ei ddiddymu.

Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Senedd. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Aelodau'r Pwyllgor