Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed Senedd

The next Senedd election is scheduled for 6 May. In recognition of the need to ensure a level playing field for all candidates during the election period, all committee activity will cease with effect from 7 April (except very limited activity in relation to urgent subordinate legislation or the provisions of Welsh Elections (Coronavirus) Act 2021). New committees are expected to be established before summer 2021.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 29 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • ymchwilio i gwynion a gyfeiriwyd ato gan y Comisiynydd Safonau;
  • ystyried unrhyw faterion o egwyddor yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau;
  • a threfnu Cofrestr Buddiannau’r Aelodau a chofnodion cyhoeddus perthnasol eraill a oedd yn ofynnol o dan y Rheolau Sefydlog.

Aelodau'r Pwyllgor