Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

Gweithgaredd pwyllgor diweddaraf

Gwaith Cyfredol

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 6 Hydref 2021:

  • ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd fel y nodir yn ei adroddiad Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf a osodwyd gerbron y Senedd ar 10 Medi 2020;
  • erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar Fil Llywodraeth Cymru i Ddiwygio'r Senedd.

Caiff y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol

Aelodau'r Pwyllgor