Dewch i ddadlau : Ffug Etholiad i Bobl Ifanc

Cyhoeddwyd 24/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/03/2021   |   Amser darllen munudau

Dyddiad ac amser:

Dydd Gwener, 26 Chwefror 2021
17.00 GMT

Lleoliad:

Digwyddiad Ar-lein

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn:

Yn addas i bobl ifanc 15-25 oed

Ydych chi'n angerddol dros ddadlau?

Wedi mirenio eich sgiliau yn y dosbarth neu tra'n dysgu o adref? Beth am roi cynnig ar ein ffug etholiad i bobl ifanc ar nos Wener y 26ain o Chwefror?

Dyma'ch cyfle i greu plaid wleidyddol a chymryd rhan mewn dadl wedi'i chadeirio gan Teleri Glyn Jones, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru Wales.

Archebu:

Yn awyddus i ffurfio plaid wleidyddol a chymryd rhan yn y ddadl?

Cofrestru nawr

chevron_right

Oes gennych chi ddiddordeb i wylio'r digwyddiad a chymryd rhan yn y sesiwn holi ac ateb? Cadwch le nawr


Gwybodaeth Ychwanegol:

Os ydych chi o dan 18 oed, trwy ymuno â’r digwyddiad hwn, rydych yn cytuno bod gennych ganiatâd rhiant i gymryd rhan.

Unwaith i chi gofrestru, fe dderbyniwch gadarnhâd dros e-bost gyda gwybodaeth bellach a chyngor ar sut i ffurfio’ch plaid a pharatoi ar gyfer y digwyddiad.

Bydd aelod o’r tîm ar gael i roi arweiniad i chi bob cam o’r ffordd.

Cynhelir y digwyddiad yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael am ddim i chi.