Y Senedd, yr Etholiad a Fi

Cyhoeddwyd 25/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/04/2021   |   Amser darllen munudau

Y Senedd, yr Etholiad a Fi

Ar gyfer Cyfnodau Allweddol 4 a 5 (CA4+) (gweithdy 45 munud)

Ymunwch â Thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd i gymryd rhan mewn gweithdy ar rôl y Senedd, ei phwerau a sut i gofrestru a phleidleisio o ran Etholiad y Senedd, sydd ar y gorwel. Gyda chyflwyno Pleidleisio’n 16 mlwydd oed yn etholiad y Senedd 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i ennyn diddordeb pleidleiswyr am y tro cyntaf yn y broses etholiadol, gan gynnwys sut i gofrestru a phleidleisio.

Trefnwch sesiwn ar gyfer eich grŵp drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.