Gwybodaeth am y Senedd

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.

Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Rhagor o wybodaeth

Pynciau

AGORIAD SWYDDOGOL

Gwylio Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd

Ymunodd Ei Mawrhydi y Frenhines a’u Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw ag Aelodau o’r Senedd a gwesteion i nodi’r digwyddiad.

Dysgwch ragor

Y Diweddaraf

Newyddion Dan Sylw

Beth sy'n digwydd