07/10/2016 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 03/10/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/10/2016

​Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 30 Medi 2016 i'w hateb ar 7 Hydref 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Russell George (Sir Drefaldwyn): A yw Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn ariannu triniaeth bôn-gell i gleifion canser yng Nghymru? (WAQ71093)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): The Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) manages and funds the access policy for blood and marrow transplantation for haematological malignancies.
The WHSSC commissioning policy (CP03) is based on the expert guidance of the British Society of Blood and Marrow Transplantation and is available to view at:
http://www.whssc.wales.nhs.uk/policies-and-procedures-1
 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gau cartref nyrsio Plas Isaf ym Mae Colwyn? (WAQ71094)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2016

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol(Rebecca Evans): Plas Isaf is closing and alternative arrangements are being made for residents.  In the meantime, the local authority and local health board as commissioners of this service are monitoring the care provided to remaining residents on a daily basis and will continue to do so until everyone has moved.