OPIN-2007- 0079 - Fel na bo inni anghofio/Lest we Forget

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 09/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0079 - Fel na bo inni anghofio/Lest we Forget

Codwyd gan / Raised By:

Chris Franks

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Fel na bo inni anghofio

Mae’r Cynulliad yn galw ar Gyngor Tref Pontypridd a Chyngor Rhondda Cynon Taf i gefnogi’r ymgyrch am gofeb i enwi arwyr tref Pontypridd.

Collodd dros 1,100 o ddynion o Bontypridd a’r ardaloedd cyfagos eu bywydau, sef un o’r cyfraddau uchaf ar gyfer unrhyw dref yn y DU.

Dylid arddangos enwau meirwon Pontypridd 'a roddodd eu yfory hwy ar gyfer ein heddiw ni' i gyfleu neges cost ddynol erchyll rhyfel.

Lest we Forget

This Assembly calls on Pontypridd Town Council and Rhondda Cynon Taf Council to support the campaign for a memorial naming Pontypridd town’s heroes.

More than 1,100 men lost their lives from Pontypridd and surrounding districts, which is one of the highest casualty rates for any town in the UK.

The names of the Pontypridd fallen 'who gave their tomorrows for our today’ should be displayed to bring home the message of the terrible human cost of war.