Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Cyhoeddwyd 26/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/05/2021   |   Amser darllen munudau

Caiff Cwestiynau Llafar eu cyflwyno bob wythnos i'r Prif Weinidog eu hateb ar lafar yn y Cyfarfod Llawn a phob pedair wythnos i bob un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd.

Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Swyddog Dyddiadau
Y Prif Weinidog Bob dydd Mawrth yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 14.15, am 45 munud ar y mwyaf.
Gweinidogion Cymru Bob dydd Mercher yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 15.00, am 45 munud yr un ar y mwyaf. Bydd Gweinidogion yn cael eu holi yn eu tro. Mae hyn yn cynnwys y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.
Comisiwn y Senedd Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher am 30 munud ar y mwyaf.