Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd

Cyhoeddwyd 01/06/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 28/10/2021   |   Amser darllen munudau

September 2021 – Rhagfyr 2021

Dyddiad ​Gweinidog
14 Medi 2021 Y Prif Weinidog
15 Medi 2021

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

21 Medi 2021
Y Prif Weinidog

22 Medi 2021

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

28 Medi 2021 Y Prif Weinidog
29 Medi 2021

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5 Hydref 2021 Y Prif Weinidog
6 Hydref 2021

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

12 Hydref 2021 Y Prif Weinidog
13 Hydref 2021

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

19 Hydref 2021
 
Y Prif Weinidog
20 Hydref 2021

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

2 Tachwedd 2021 Y Prif Weinidog
3 Tachwedd 2021

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

9 Tachwedd 2021 Y Prif Weinidog
10 Tachwedd 2021

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

16 Tachwedd 2021 Y Prif Weinidog
17 Tachwedd 2021

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

23 Tachwedd 2021 Y Prif Weinidog
24 Tachwedd 2021

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

30 Tachwedd 2021 Y Prif Weinidog
1 Rhagfyr 2021

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

7 Rhagfyr 2021 Y Prif Weinidog
8 Rhagfyr 2021

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

14 Rhagfyr 2021 Y Prif Weinidog
15 Rhagfyr 2021

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd