Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd

Cyhoeddwyd 01/06/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/04/2024   |   Amser darllen munudau

Ebrill 2024 – Gorffennaf 2024

Dyddiad Gweinidog
16 Ebrill 2024 Y Prif Weinidog
17 Ebrill 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet
Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

23 Ebrill 2024

Y Prif Weinidog

Y Cwnsler Cyffredinol

24 Ebrill 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Comisiwn y Senedd

30 Ebrill 2024 Y Prif Weinidog
1 Mai 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

7 Mai 2024
Y Prif Weinidog
8 Mai 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

14 Mai 2024
Y Prif Weinidog
15 Mai 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet
Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

21 Mai 2024

Y Prif Weinidog

Y Cwnsler Cyffredinol

22 Mai 2024

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Comisiwn y Senedd

 

4 Mehefin 2024

Y Prif Weinidog

5 Mehefin 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

11 Mehefin 2024

Y Prif Weinidog

12 Mehefin 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

18 Mehefin 2024

Y Prif Weinidog

19 Mehefin 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet
Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

25 Mehefin 2024

Y Prif Weinidog

Y Cwnsler Cyffredinol

26 Mehefin 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol

Comisiwn y Senedd

2 Gorffennaf 2024

Y Prif Weinidog

3 Gorffennaf 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

9 Gorffennaf 2024

Y Prif Weinidog

10 Gorffennaf 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

16 Gorffennaf 2024

Y Prif Weinidog

17 Gorffennaf 2024

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet
Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig