Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd

Cyhoeddwyd 01/06/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/01/2021   |   Amser darllen munudau

Ionawr 2021 – Mawrth 2021

Dyddiad ​Gweinidog
12 Ionawr 2021

Y Prif Weinidog 

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pon (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

13 Ionawr 2021

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Y Gweinidog Addysg

Comisiwn y Senedd

19 Ionawr 2021 ​Y Prif Weinidog


20 Ionawr 2021

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

 

 

26 Ionawr 2021 ​​Y Prif Weinidog
27 Ionawr 2021

 

​​

Gweinidog yr Ecomoni,  Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pontio Ewropeaidd (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd)

 

 

2 Chwefror 2021

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

3 Chwefror 2021

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

9 Chwefror 2021

Y Prif Weinidog 

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pon (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

10 Chwefror 2021

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Y Gweinidog Addysg

Comisiwn y Senedd

23 Chwefror 2021
 
Y Prif Weinidog

24 Chwefror 2021

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

 

2 Mawrth 2021 Y Prif Weinidog
3 Mawrth 2021

​​

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pontio Ewropeaidd (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd)

 

9 Mawrth 2021

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

10 Mawrth 2021

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

16 Mawrth 2021

Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pontio Ewropeaidd (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

17 Mawrth 2021

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Y Gweinidog Addysg

Comisiwn y Senedd

 
​23 Mawrth 2021 Y Prif Weinidog
24 Mawrth 2021 ​​

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar