Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd

Cyhoeddwyd 01/06/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/08/2023   |   Amser darllen munudau

Medi 2023 – Rhagfyr 2023

Dyddiad Gweinidog
12 Medi 2023 Y Prif Weinidog
13 Medi 2023

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

19 Medi 2023 Y Prif Weinidog
20 Medi 2023

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

26 Medi 2023 Y Prif Weinidog
27 Medi 2023

Y Gweinidog Hinsawdd Newid

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

3 Hydref 2023 Y Prif Weinidog
4 Hydref 2023

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

10 Hydref 2023
Y Prif Weinidog
11 Hydref 2023

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

17 Hydref 2023

Y Prif Weinidog

18 Hydref 2023

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

24 Hydref 2023

Y Prif Weinidog

25 Hydref 2023

Y Gweinidog Hinsawdd Newid

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

7 Tachwedd 2023

Y Prif Weinidog

8 Tachwedd 2023

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

14 Tachwedd 2023

Y Prif Weinidog

15 Tachwedd 2023

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd

21 Tachwedd 2023

Y Prif Weinidog

22 Tachwedd 2023

Gweinidog yr Economi

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

28 Tachwedd 2023

Y Prif Weinidog

29 Tachwedd 2023

Y Gweinidog Hinsawdd Newid

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

5 Rhagfyr 2023

Y Prif Weinidog

6 Rhagfyr 2023

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

12 Rhagfyr 2023

Y Prif Weinidog

13 Rhagfyr 2023

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Comisiwn y Senedd